Kliendi isikuandmete töötlemis põhimõtted.

VEEBIPOE TINGIMUSED

Tere tulemast JSC Mārupes Metālmeistars veebipoodi. Alljärgnevalt toome välja oma veebipoe kasutustingimused. Kui külastate meie veebipoodi, sellest ostate või seda muul viisil kasutate, siis nõustute nende tingimustega ja loete need endale siduvaks. Meie veebipoodi kasutades nõustute meile kui vastutavale töötlejale esitama veebipoe tellimuste registreerimistaotluses nimetatud isikuandmed. Samuti nõustute selliste andmete töötlemisega, sealhulgas nende sisestamisega, säilitamisega ja kasutamisega, et tagada teie ja JSC Mārupes Metālmeistars vaheliste kohustuste kehtestamine ja täitmine. Teie huvide kaitsmiseks tagame isikuandmete õiglase ja seadusliku töötlemise, mis toimub ainult vastavalt kavandatud eesmärgile ja selleks vajalikus ulatuses. Kui veebipoe tellimuse registreerimistaotluses on vastav märge, siis nõustute, et teie andmeid kasutatakse ka ärilistel eesmärkidel, st meie kaupade ja teenuste pakkumiseks, kaupade saatmiseks ning turu-uuringute ja turunduse eesmärkidel.

ÜLDSÄTTED

Kui tarbija ostab veebipoest kaupu, käsitatakse sellist vastastikust kokkulepet kauglepinguna ja selle suhtes kehtivad kauglepingut reguleerivad Läti õigusnormid, muuhulgas tarbijakaitse seadus, Läti Vabariigi valitsuse määrused, Läti Vabariigi ministrite kabineti määrused, kauglepingute eeskirjad jne.

OSTU TEGEMINE

Veebipoes müüdavate kaupade hinnad ja kirjeldused on kauba kõrval. Tellimuse vormistamiseks lisage soovitud kaubad ostukorvi. Täitke kõik vajalikud väljad seoses nende kaupade (kaubatüüpide) ja kogusega, valides kõige sobivama tarneviisi. Tellimuse vormistamiseks tasuge ostu eest. Tellimus loetakse siduvaks, kui olete meie veebipoes teinud tellimuse ja me oleme selle e-posti teel kinnitanud. E-kiri loetakse saabunuks samal päeval, kui see saadeti. Meil on õigus keelduda teie tellimuse edaspidisest täitmisest (ka pärast tellimuse kohta esialgse kinnituse saatmist), kui: (i) toode pole enam meie laos saadaval või pole saadaval soovitud koguses; (ii) tehnilistel põhjustel ei vasta meie veebipoes märgitud toote hind ja/või parameetrid toote tegelikule hinnale ja/või parameetritele; (iii) ostja ei ole kursis meie veebipoe tingimustega.

MAKSETINGIMUSED

Veebisaidil on arveldusvaluutaks euro. Kaugleping jõustub, kui ostetud kauba eest tasutud summa jõuab meie pangakontole. Kui mingil põhjusel ei ole tellimust võimalik täita, teavitatakse teid sellest ja makstud summa tagastatakse esimesel võimalusel. Kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, kui olete pärast tellimuse esitamist saanud teate, et tellimust pole võimalik täita.

TARNETINGIMUSED

Kaupu tarnitakse järgmistesse riikidesse: Läti, Leedu, Eesti. Ostetud kaupu tarnivad partneriks olevad pakkimisfirma, kullerpost ja JSC Mārupes Metālmeistars transport või väljastatakse meie laost. Kõik tasud ja maksud, mis makstakse saadetise sihtkohas kättesaamise eest, on teie kanda. Meie veebipoes väljastatakse tarnitavad kaubad partneriks olevale pakkimisfirmale või kullerteenusele 14 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui teete meie veebipoes tellimuse. JSC Mārupes metālmeistars kohustub kauba kohale toimetama 14 päeva jooksul või klient võtab kauba kindlaksmääratud tähtaja jooksul kaasa. Erandjuhtudel on meil õigus kaupa saata kuni 45 kalendripäeva jooksul, teavitades sellest klienti. Veebipood ei vastuta ostutellimuse täitmisega viivitamise, täitmata jätmise või muul viisil rikkumise eest, kui selle põhjuseks on meie mõistlikust tahtest sõltumatud asjaolud ja takistused (nt valitud kulleri viivitamine tellimuse tarnega jne).

KAUPADE KVALITEET JA TAGASTAMINE

Meie veebipoes pakutavate kaupade kvaliteet vastab EL-i standarditele. Ostja, keda ei loeta normatiivaktide tähenduses tarbijaks, kontrollib kauba kvaliteeti 2 (kahe) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest. Võimalike mittevastavuste korral meid teavitatakse, et tuvastatud mittevastavus kõrvaldada ja/või olukord lahendada. Olete kohustatud esitama teile tarnitud kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta teate hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, kui ostetud kauba lepingutingimustele mittevastavus tuvastati. Päeva, kui teie ostetud kaup üle antakse, käsitatakse kauba ostupäevana. Ostetud kauba lepingutingimustele mittevastavuse teated tuleb saata kirjalikult aadressile office@metalmaster.lv. Veebipoodi ei loeta vastutavaks kauba puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba kohaletoimetamist. Kui ostetud kaubal on puudusi, mille eest saab veebipoodi lugeda vastutavaks, on teil õigus nõuda lisakuludeta kauba tuvastatud puuduste kõrvaldamist või vahetamist uute kaupade vastu. Juhul, kui leiate kauba (või selle pakendi) defekti juba kauba (või selle pakendi) üleandmise ajal, siis märgitakse avastatud puudused (kahjud) kauba saatelehele, et tagada ametliku vaidluse tekkimise võimalus ja olukorra edukas lahendamine. Ehkki üldiselt on teil tunnustatud tarbijaks olles vastavalt normatiivaktide nõuetele õigus pärast tellimuse esitamist tellimusest keelduda, tuleb sellest teha erandeid. Arvestades, et meie veebipoes on kõik kaubad valmistatud vastavalt teie juhistele (toote spetsifikatsioonid, mõõtmed, materjali tüüp ja muud isikupärastatud omadused) või kaup on selgelt isikupärastatud teie huvide järgi, pole teil seda tüüpi kaupade ostmisel tarbijana normatiivaktides sätestatud taganemisõigust.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE KORRALDUSE TÄITMISE RAAMES

Veebipood töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mille olete veebipoele kauba tellimise ajal edastanud (nt teie nimi, e-post jne). Veebipood edastab teie isikuandmed transporditeenuse pakkuja(te)le, et teie tellitud kaubad kohale toimetada. Kui olete selgesõnaliselt nõustunud saama meie turundusteateid, sealhulgas uudiseid, võime teiega aeg-ajalt võtta ühendust, saates meie teenuste teavet ja uusimaid pakkumisi. Sel eesmärgil võime töödelda teie registreerumisel sisestatud e-posti aadressi turundussuhtluse saajaks. Teil on võimalus turundussuhtlusest loobuda, teatades sellest e-posti teel: office@metalmaster.lv.

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Veebipoed sisaldavad teksti, videoid, fotosid, pilte, logosid ja muid autoriõiguste ja/või muude intellektuaalomandi õigustega kaitstud materjale. Meil on omandiõigus, autoriõigus ja kõik muud immateriaalsed õigused veebipoele ja seal kajastatud materjalile (selle individuaalsetele elementidele). Kogu veebipoe sisu või selle osa avaldamine, paljundamine, edastamine või säilitamine on keelatud. Välja arvatud juhul, kui varaliste, autoriõiguste või muude intellektuaalomandi õiguste omanik on selleks andnud nõusoleku. Meie veebipoodi on vastavalt kehtivatele autoriõiguse seadustele lubatud tsiteerida. Kui sisu tsiteeritakse, tuleb märkida selle allikas, kuid keelatud on reprodutseerida, avaldada või levitada veebipoes sisalduvaid kaubamärke või logosid ilma nende kaubamärkide või logode omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui soovite kasutada veebipoe sisu, selle sisu või üksikuid elemente uuesti avaldada või teha muid toiminguid, siis võtke meiega ühendust. Ehk suudame tulevikus teha omavahel koostööd.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Tingimused jõustuvad osalevate isikute vahel hetkel, kui isik on veebipoes täitnud registreerimise (või tellimise) taotluse. Need kehtivad määramata aja jooksul. Kumbki pool võib nendest sätetest ühepoolselt kõrvale kalduda, teatades sellest teisele poolele vähemalt 30 päeva ette. Sätete kehtivuse lõppemisel ei vabane isikud enne sätete kehtivuse lõppemist sooritatud toimingutest tulenevatest kohustustest enne nende täielikku täitmist ega enne, kui kõik lepinguga seotud küsimused on lahendatud. Määruses sätestamata küsimustes kohustuvad asjaosalised järgima Läti Vabariigis kehtivaid seadusi ja eeskirju. Teie ja veebipoe vahelised vaidlused lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste või kirjavahetuse teel. Kui olete tarbija, ja seda lubavad seadused ja eeskirjad, lahendatakse vaidlus kohtuvälise menetlusega tarbijavaidluste komisjonis. Juhul, kui ülalnimetatu ei anna lahendust, lahendatakse vaidlus Läti Vabariigi kohtus vastavalt Läti Vabariigi seadustele.